Zemné a výkopové práce

Stavebné práce
  • stavby rodinných domov na kľúč


Výkopové a zemné práce


  • výkop základov budov
  • výkop inžinierských sieti
  • výkop základov plotov
  • výkop základov žúmp a bazénov
  • úprava a planírovanie terénu
  • úprava a planírovanie terénu
  • odvoz a dovoz zeminy, stavebného materiálu, stavbnej súte, štrkopieskov